The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312274
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
9,3 km2
Nadmorská výška:
210 m
Počet obyvateľov:
1395
Starosta:
Ing. Jaroslav Gubáň
Poštová adresa:
Bojničky 90, 920 55
Telefón:
+421 33 / 743 31 17
Fax:
+421 33 / 732 02 34
Mobil:
+421 915 753 470
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312274
First remark:
1113
Area:
9,3 km2
Altitude:
210 m
Inhabitants:
1395
Mayor:
Ing. Jaroslav Gubáň
Postal address:
Bojničky 90, 920 55
Phone:
+421 33 / 743 31 17
Fax:
+421 33 / 732 02 34
Mobile:
+421 915 753 470
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 210 metrov a v súčasnosti má 1395 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 210 meters and it has population of 1395 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Bojničky
Bojničky

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google