The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312355
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
9,9 km2
Nadmorská výška:
147 m
Počet obyvateľov:
1582
Starosta:
Marián Mihálik
Poštová adresa:
Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník
Telefón:
+421 33 / 734 11 27
Fax:
+421 33 / 734 11 27
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312355
First remark:
1113
Area:
9,9 km2
Altitude:
147 m
Inhabitants:
1582
Mayor:
Marián Mihálik
Postal address:
Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník
Phone:
+421 33 / 734 11 27
Fax:
+421 33 / 734 11 27
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 147 metrov a v súčasnosti má 1582 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 147 meters and it has population of 1582 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Červeník
Červeník

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google