The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312436
Prvá zmienka:
1156
Rozloha:
10,1 km2
Nadmorská výška:
180 m
Počet obyvateľov:
617
Starosta:
Ing. Jaroslav Mrváň
Poštová adresa:
Dolné Trhovište 152, 920 61
Telefón:
+421 33 / 744 81 01
Fax:
+421 33 / 744 81 01
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312436
First remark:
1156
Area:
10,1 km2
Altitude:
180 m
Inhabitants:
617
Mayor:
Ing. Jaroslav Mrváň
Postal address:
Dolné Trhovište 152, 920 61
Phone:
+421 33 / 744 81 01
Fax:
+421 33 / 744 81 01
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156. Obec leží v nadmorskej výške 180 metrov a v súčasnosti má 617 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1156. The village lies at an altitude of 180 meters and it has population of 617 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dolné Trhovište
Dolné Trhovište

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google