The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00653942
Prvá zmienka:
1244
Rozloha:
2,7 km2
Nadmorská výška:
135 m
Počet obyvateľov:
567
Starosta:
Mgr. Dagmar Jakubcová
Poštová adresa:
Dolné Zelenice 107, 920 52 Siladice
Telefón:
+421 33 / 744 52 50
Fax:
+421 33 / 744 52 50
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00653942
First remark:
1244
Area:
2,7 km2
Altitude:
135 m
Inhabitants:
567
Mayor:
Mgr. Dagmar Jakubcová
Postal address:
Dolné Zelenice 107, 920 52 Siladice
Phone:
+421 33 / 744 52 50
Fax:
+421 33 / 744 52 50
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1244. Obec leží v nadmorskej výške 135 metrov a v súčasnosti má 567 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1244. The village lies at an altitude of 135 meters and it has population of 567 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dolné Zelenice
Dolné Zelenice

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google