The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312495
Prvá zmienka:
1247
Rozloha:
25,5 km2
Nadmorská výška:
150 m
Počet obyvateľov:
2095
Starosta:
Ľuboš Gubáň
Poštová adresa:
Dvorníky 428, 920 56
Telefón:
+421 33 / 744 22 23
Fax:
+421 33 / 744 22 23
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312495
First remark:
1247
Area:
25,5 km2
Altitude:
150 m
Inhabitants:
2095
Mayor:
Ľuboš Gubáň
Postal address:
Dvorníky 428, 920 56
Phone:
+421 33 / 744 22 23
Fax:
+421 33 / 744 22 23
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1247. Obec leží v nadmorskej výške 150 metrov a v súčasnosti má 2095 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1247. The village lies at an altitude of 150 meters and it has population of 2095 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dvorníky
Dvorníky

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google