The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Mesto
IČO:
00312509
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
64,1 km2
Nadmorská výška:
146 m
Počet obyvateľov:
22382
Starosta:
Peter Dvoran
Poštová adresa:
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Telefón:
+421 33 / 736 81 11
Fax:
+421 33 / 742 32 28
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
City
ID Number:
00312509
First remark:
1113
Area:
64,1 km2
Altitude:
146 m
Inhabitants:
22382
Mayor:
Peter Dvoran
Postal address:
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Phone:
+421 33 / 736 81 11
Fax:
+421 33 / 742 32 28
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Mesto sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1113. Mesto leží v nadmorskej výške 146 metrov a v súčasnosti má 22382 obyvateľov.
The city is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the city was first mentioned in 1113. The city lies at an altitude of 146 meters and it has population of 22382 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Hlohovec
Hlohovec

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google