The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312665
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
5,8 km2
Nadmorská výška:
165 m
Počet obyvateľov:
651
Starosta:
Ing. Rudko Štefanovič
Poštová adresa:
Koplotovce 28, 920 01 Hlohovec
Telefón:
+421 33 / 742 21 22
Fax:
+421 33 / 742 21 22
Mobil:
+421 903 749 236
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312665
First remark:
1113
Area:
5,8 km2
Altitude:
165 m
Inhabitants:
651
Mayor:
Ing. Rudko Štefanovič
Postal address:
Koplotovce 28, 920 01 Hlohovec
Phone:
+421 33 / 742 21 22
Fax:
+421 33 / 742 21 22
Mobile:
+421 903 749 236
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 165 metrov a v súčasnosti má 651 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 165 meters and it has population of 651 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Koplotovce
Koplotovce

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google