The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Mesto
IČO:
00312703
Prvá zmienka:
1664
Rozloha:
5,7 km2
Nadmorská výška:
143 m
Počet obyvateľov:
4108
Starosta:
JUDr. Milan Gavorník
Poštová adresa:
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Telefón:
+421 33 / 734 22 07
Fax:
+421 33 / 734 23 88
Mobil:
+421 911 903 705
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
City
ID Number:
00312703
First remark:
1664
Area:
5,7 km2
Altitude:
143 m
Inhabitants:
4108
Mayor:
JUDr. Milan Gavorník
Postal address:
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Phone:
+421 33 / 734 22 07
Fax:
+421 33 / 734 23 88
Mobile:
+421 911 903 705
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Mesto sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1664. Mesto leží v nadmorskej výške 143 metrov a v súčasnosti má 4108 obyvateľov.
The city is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the city was first mentioned in 1664. The city lies at an altitude of 143 meters and it has population of 4108 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Leopoldov
Leopoldov

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google