The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312967
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
7,6 km2
Nadmorská výška:
137 m
Počet obyvateľov:
673
Starosta:
Jana Chynoradská
Poštová adresa:
Siladice 232, 920 52
Telefón:
+421 33 / 732 07 09
Fax:
+421 33 / 744 51 22
Mobil:
+421 905 731 051
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312967
First remark:
1113
Area:
7,6 km2
Altitude:
137 m
Inhabitants:
673
Mayor:
Jana Chynoradská
Postal address:
Siladice 232, 920 52
Phone:
+421 33 / 732 07 09
Fax:
+421 33 / 744 51 22
Mobile:
+421 905 731 051
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 137 metrov a v súčasnosti má 673 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 137 meters and it has population of 673 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Siladice
Siladice

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google