The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00682179
Prvá zmienka:
1310
Rozloha:
2,6 km2
Nadmorská výška:
210 m
Počet obyvateľov:
156
Starosta:
Alena Rolincová
Poštová adresa:
Tekolďany 30, 920 62 Horné Otrokovce
Telefón:
+421 33 / 744 61 62
Fax:
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Hlohovec
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00682179
First remark:
1310
Area:
2,6 km2
Altitude:
210 m
Inhabitants:
156
Mayor:
Alena Rolincová
Postal address:
Tekolďany 30, 920 62 Horné Otrokovce
Phone:
+421 33 / 744 61 62
Fax:
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Hlohovec, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1310. Obec leží v nadmorskej výške 210 metrov a v súčasnosti má 156 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Hlohovec District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1310. The village lies at an altitude of 210 meters and it has population of 156 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Tekolďany
Tekolďany

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google