The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Okres:
Región:
Právna forma:
IČO:
Prvá zmienka:
Rozloha:
km2
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Starosta:
Poštová adresa:
Telefón:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
District:
Region:
Legal form:
ID Number:
First remark:
Area:
km2
Altitude:
Inhabitants:
Mayor:
Postal address:
Phone:
Fax:
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google