The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312258
Prvá zmienka:
1330
Rozloha:
7,8 km2
Nadmorská výška:
204 m
Počet obyvateľov:
667
Starosta:
Mária Cádrová
Poštová adresa:
Bíňovce 134, 919 07
Telefón:
+421 33 / 558 91 42
Fax:
+421 33 / 535 45 93
Mobil:
+421 918 461 699
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312258
First remark:
1330
Area:
7,8 km2
Altitude:
204 m
Inhabitants:
667
Mayor:
Mária Cádrová
Postal address:
Bíňovce 134, 919 07
Phone:
+421 33 / 558 91 42
Fax:
+421 33 / 535 45 93
Mobile:
+421 918 461 699
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1330. Obec leží v nadmorskej výške 204 metrov a v súčasnosti má 667 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1330. The village lies at an altitude of 204 meters and it has population of 667 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Bíňovce
Bíňovce

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google