The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312312
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
16,4 km2
Nadmorská výška:
136 m
Počet obyvateľov:
2280
Starosta:
Jozef Gabriel
Poštová adresa:
J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
Telefón:
+421 33 / 559 61 23
Fax:
+421 33 / 559 61 23
Mobil:
+421 905 209 608
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312312
First remark:
1113
Area:
16,4 km2
Altitude:
136 m
Inhabitants:
2280
Mayor:
Jozef Gabriel
Postal address:
J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
Phone:
+421 33 / 559 61 23
Fax:
+421 33 / 559 61 23
Mobile:
+421 905 209 608
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 136 metrov a v súčasnosti má 2280 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 136 meters and it has population of 2280 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Brestovany
Brestovany

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google