The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312321
Prvá zmienka:
1258
Rozloha:
16,6 km2
Nadmorská výška:
148 m
Počet obyvateľov:
2244
Starosta:
Šebestian Lančarič
Poštová adresa:
Bučany 269, 919 28
Telefón:
+421 33 / 732 02 68
Fax:
+421 33 / 732 02 68
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312321
First remark:
1258
Area:
16,6 km2
Altitude:
148 m
Inhabitants:
2244
Mayor:
Šebestian Lančarič
Postal address:
Bučany 269, 919 28
Phone:
+421 33 / 732 02 68
Fax:
+421 33 / 732 02 68
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1258. Obec leží v nadmorskej výške 148 metrov a v súčasnosti má 2244 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1258. The village lies at an altitude of 148 meters and it has population of 2244 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Bučany
Bučany

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google