The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312347
Prvá zmienka:
1291
Rozloha:
29,9 km2
Nadmorská výška:
139 m
Počet obyvateľov:
3941
Starosta:
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Poštová adresa:
Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Telefón:
+421 33 / 559 91 88
Fax:
+421 33 / 559 91 88
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312347
First remark:
1291
Area:
29,9 km2
Altitude:
139 m
Inhabitants:
3941
Mayor:
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Postal address:
Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Phone:
+421 33 / 559 91 88
Fax:
+421 33 / 559 91 88
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1291. Obec leží v nadmorskej výške 139 metrov a v súčasnosti má 3941 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1291. The village lies at an altitude of 139 meters and it has population of 3941 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Cífer
Cífer

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google