The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312363
Prvá zmienka:
1258
Rozloha:
19,5 km2
Nadmorská výška:
186 m
Počet obyvateľov:
1848
Starosta:
Karol Zachar
Poštová adresa:
Dechtice 488, 919 53
Telefón:
+421 33 / 557 51 02
Fax:
+421 33 / 534 68 91
Mobil:
+421 905 828 281
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312363
First remark:
1258
Area:
19,5 km2
Altitude:
186 m
Inhabitants:
1848
Mayor:
Karol Zachar
Postal address:
Dechtice 488, 919 53
Phone:
+421 33 / 557 51 02
Fax:
+421 33 / 534 68 91
Mobile:
+421 905 828 281
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1258. Obec leží v nadmorskej výške 186 metrov a v súčasnosti má 1848 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1258. The village lies at an altitude of 186 meters and it has population of 1848 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dechtice
Dechtice

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google