The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312380
Prvá zmienka:
1392
Rozloha:
33,0 km2
Nadmorská výška:
248 m
Počet obyvateľov:
842
Starosta:
Jaromír Danko
Poštová adresa:
Dobrá Voda 121, 919 54
Telefón:
+421 33 / 557 50 03
Fax:
+421 33 / 557 50 03
Mobil:
+421 917 789 773
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312380
First remark:
1392
Area:
33,0 km2
Altitude:
248 m
Inhabitants:
842
Mayor:
Jaromír Danko
Postal address:
Dobrá Voda 121, 919 54
Phone:
+421 33 / 557 50 03
Fax:
+421 33 / 557 50 03
Mobile:
+421 917 789 773
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392. Obec leží v nadmorskej výške 248 metrov a v súčasnosti má 842 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1392. The village lies at an altitude of 248 meters and it has population of 842 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dobrá Voda
Dobrá Voda

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google