The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312398
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
24,6 km2
Nadmorská výška:
192 m
Počet obyvateľov:
2239
Starosta:
Ing. Teofil Mihalovič
Poštová adresa:
L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
Telefón:
+421 33 / 557 71 01
Fax:
+421 33 / 557 71 04
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312398
First remark:
1113
Area:
24,6 km2
Altitude:
192 m
Inhabitants:
2239
Mayor:
Ing. Teofil Mihalovič
Postal address:
L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
Phone:
+421 33 / 557 71 01
Fax:
+421 33 / 557 71 04
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 192 metrov a v súčasnosti má 2239 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 192 meters and it has population of 2239 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dolná Krupá
Dolná Krupá

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google