The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312401
Prvá zmienka:
1262
Rozloha:
10,0 km2
Nadmorská výška:
175 m
Počet obyvateľov:
625
Starosta:
Bc. Marek Hrčka
Poštová adresa:
Dolné Dubové 1, 919 52
Telefón:
+421 33 / 559 21 16
Fax:
+421 33 / 559 21 16
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312401
First remark:
1262
Area:
10,0 km2
Altitude:
175 m
Inhabitants:
625
Mayor:
Bc. Marek Hrčka
Postal address:
Dolné Dubové 1, 919 52
Phone:
+421 33 / 559 21 16
Fax:
+421 33 / 559 21 16
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262. Obec leží v nadmorskej výške 175 metrov a v súčasnosti má 625 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1262. The village lies at an altitude of 175 meters and it has population of 625 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dolné Dubové
Dolné Dubové

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google