The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312410
Prvá zmienka:
1235
Rozloha:
17,9 km2
Nadmorská výška:
202 m
Počet obyvateľov:
1283
Starosta:
Juliana Belicová
Poštová adresa:
Dolné Orešany 210, 919 02
Telefón:
+421 33 / 558 21 01
Fax:
+421 33 / 558 21 01
Mobil:
+421 910 571 826
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312410
First remark:
1235
Area:
17,9 km2
Altitude:
202 m
Inhabitants:
1283
Mayor:
Juliana Belicová
Postal address:
Dolné Orešany 210, 919 02
Phone:
+421 33 / 558 21 01
Fax:
+421 33 / 558 21 01
Mobile:
+421 910 571 826
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1235. Obec leží v nadmorskej výške 202 metrov a v súčasnosti má 1283 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1235. The village lies at an altitude of 202 meters and it has population of 1283 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Dolné Orešany
Dolné Orešany

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google