The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312533
Prvá zmienka:
1296
Rozloha:
21,6 km2
Nadmorská výška:
200 m
Počet obyvateľov:
1887
Starosta:
Ján Kormúth
Poštová adresa:
Horné Orešany 190, 919 03
Telefón:
+421 33 / 558 81 09
Fax:
+421 33 / 558 83 08
Mobil:
+421 903 911 296
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312533
First remark:
1296
Area:
21,6 km2
Altitude:
200 m
Inhabitants:
1887
Mayor:
Ján Kormúth
Postal address:
Horné Orešany 190, 919 03
Phone:
+421 33 / 558 81 09
Fax:
+421 33 / 558 83 08
Mobile:
+421 903 911 296
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1296. Obec leží v nadmorskej výške 200 metrov a v súčasnosti má 1887 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1296. The village lies at an altitude of 200 meters and it has population of 1887 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Horné Orešany
Horné Orešany

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google