The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312614
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
20,1 km2
Nadmorská výška:
160 m
Počet obyvateľov:
1937
Starosta:
Božena Krajčovičová
Poštová adresa:
Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Telefón:
+421 33 / 557 10 21
Fax:
+421 33 / 557 10 24
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312614
First remark:
1113
Area:
20,1 km2
Altitude:
160 m
Inhabitants:
1937
Mayor:
Božena Krajčovičová
Postal address:
Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Phone:
+421 33 / 557 10 21
Fax:
+421 33 / 557 10 24
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 160 metrov a v súčasnosti má 1937 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 160 meters and it has population of 1937 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google