The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312622
Prvá zmienka:
1405
Rozloha:
11,7 km2
Nadmorská výška:
172 m
Počet obyvateľov:
1148
Starosta:
Pavol Johanes
Poštová adresa:
Kátlovce 1, 919 55
Telefón:
+421 33 / 557 62 71
Fax:
+421 33 / 534 03 25
Mobil:
+421 908 784 793
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312622
First remark:
1405
Area:
11,7 km2
Altitude:
172 m
Inhabitants:
1148
Mayor:
Pavol Johanes
Postal address:
Kátlovce 1, 919 55
Phone:
+421 33 / 557 62 71
Fax:
+421 33 / 534 03 25
Mobile:
+421 908 784 793
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1405. Obec leží v nadmorskej výške 172 metrov a v súčasnosti má 1148 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1405. The village lies at an altitude of 172 meters and it has population of 1148 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Kátlovce
Kátlovce

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google