The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312673
Prvá zmienka:
1296
Rozloha:
9,6 km2
Nadmorská výška:
170 m
Počet obyvateľov:
743
Starosta:
Mgr. Martin Halaksa
Poštová adresa:
Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou
Telefón:
+421 33 / 558 01 20
Fax:
+421 33 / 558 01 20
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312673
First remark:
1296
Area:
9,6 km2
Altitude:
170 m
Inhabitants:
743
Mayor:
Mgr. Martin Halaksa
Postal address:
Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou
Phone:
+421 33 / 558 01 20
Fax:
+421 33 / 558 01 20
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1296. Obec leží v nadmorskej výške 170 metrov a v súčasnosti má 743 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1296. The village lies at an altitude of 170 meters and it has population of 743 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Košolná
Košolná

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google