The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312746
Prvá zmienka:
1266
Rozloha:
18,2 km2
Nadmorská výška:
149 m
Počet obyvateľov:
1867
Starosta:
Tibor Marek
Poštová adresa:
Majcichov 606, 919 22
Telefón:
+421 33 / 558 31 36
Fax:
+421 33 / 534 85 01
Mobil:
+421 907 407 804
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312746
First remark:
1266
Area:
18,2 km2
Altitude:
149 m
Inhabitants:
1867
Mayor:
Tibor Marek
Postal address:
Majcichov 606, 919 22
Phone:
+421 33 / 558 31 36
Fax:
+421 33 / 534 85 01
Mobile:
+421 907 407 804
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1266. Obec leží v nadmorskej výške 149 metrov a v súčasnosti má 1867 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1266. The village lies at an altitude of 149 meters and it has population of 1867 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Majcichov
Majcichov

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google