The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312762
Prvá zmienka:
1113
Rozloha:
14,9 km2
Nadmorská výška:
163 m
Počet obyvateľov:
1350
Starosta:
Miroslav Macko
Poštová adresa:
Malženice 294, 919 29
Telefón:
+421 33 / 743 41 13
Fax:
+421 33 / 733 19 61
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312762
First remark:
1113
Area:
14,9 km2
Altitude:
163 m
Inhabitants:
1350
Mayor:
Miroslav Macko
Postal address:
Malženice 294, 919 29
Phone:
+421 33 / 743 41 13
Fax:
+421 33 / 733 19 61
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Obec leží v nadmorskej výške 163 metrov a v súčasnosti má 1350 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1113. The village lies at an altitude of 163 meters and it has population of 1350 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Malženice
Malženice

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google