The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312797
Prvá zmienka:
1426
Rozloha:
19,7 km2
Nadmorská výška:
246 m
Počet obyvateľov:
455
Starosta:
Emerencia Nádaská
Poštová adresa:
Naháč 84, 919 06
Telefón:
+421 33 / 557 51 42
Fax:
+421 33 / 557 51 42
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312797
First remark:
1426
Area:
19,7 km2
Altitude:
246 m
Inhabitants:
455
Mayor:
Emerencia Nádaská
Postal address:
Naháč 84, 919 06
Phone:
+421 33 / 557 51 42
Fax:
+421 33 / 557 51 42
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1426. Obec leží v nadmorskej výške 246 metrov a v súčasnosti má 455 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1426. The village lies at an altitude of 246 meters and it has population of 455 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Naháč
Naháč

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google