The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00312941
Prvá zmienka:
1352
Rozloha:
14,7 km2
Nadmorská výška:
166 m
Počet obyvateľov:
1468
Starosta:
Ing. Vladimír Púčik
Poštová adresa:
Ružindol 130, 919 61
Telefón:
+421 33 / 554 91 21
Fax:
+421 33 / 554 93 11
Mobil:
+421 903 430 906
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00312941
First remark:
1352
Area:
14,7 km2
Altitude:
166 m
Inhabitants:
1468
Mayor:
Ing. Vladimír Púčik
Postal address:
Ružindol 130, 919 61
Phone:
+421 33 / 554 91 21
Fax:
+421 33 / 554 93 11
Mobile:
+421 903 430 906
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1352. Obec leží v nadmorskej výške 166 metrov a v súčasnosti má 1468 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1352. The village lies at an altitude of 166 meters and it has population of 1468 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Ružindol
Ružindol

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google