The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
Malokarpatský
Právna forma:
Obec
IČO:
00313009
Prvá zmienka:
1296
Rozloha:
14,4 km2
Nadmorská výška:
176 m
Počet obyvateľov:
1839
Starosta:
Ing. Daniela Balážová,PhD.
Poštová adresa:
Suchá nad Parnou 68, 919 01
Telefón:
+421 33 / 558 01 74
Fax:
+421 33 / 558 01 74
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
Malokarpatska
Legal form:
Village
ID Number:
00313009
First remark:
1296
Area:
14,4 km2
Altitude:
176 m
Inhabitants:
1839
Mayor:
Ing. Daniela Balážová,PhD.
Postal address:
Suchá nad Parnou 68, 919 01
Phone:
+421 33 / 558 01 74
Fax:
+421 33 / 558 01 74
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1296. Obec leží v nadmorskej výške 176 metrov a v súčasnosti má 1839 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1296. The village lies at an altitude of 176 meters and it has population of 1839 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google