The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00682225
Prvá zmienka:
1283
Rozloha:
10,2 km2
Nadmorská výška:
164 m
Počet obyvateľov:
750
Starosta:
Ružena Opálková
Poštová adresa:
Šelpice 195, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Telefón:
+421 33 / 552 91 03
Fax:
+421 33 / 552 91 03
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00682225
First remark:
1283
Area:
10,2 km2
Altitude:
164 m
Inhabitants:
750
Mayor:
Ružena Opálková
Postal address:
Šelpice 195, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Phone:
+421 33 / 552 91 03
Fax:
+421 33 / 552 91 03
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1283. Obec leží v nadmorskej výške 164 metrov a v súčasnosti má 750 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1283. The village lies at an altitude of 164 meters and it has population of 750 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Šelpice
Šelpice

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google