The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00313068
Prvá zmienka:
1291
Rozloha:
19,9 km2
Nadmorská výška:
132 m
Počet obyvateľov:
2228
Starosta:
Ing. Miroslav Richnák
Poštová adresa:
Nová 5, 919 25 Šúrovce
Telefón:
+421 33 / 559 57 67
Fax:
+421 33 / 559 52 21
Mobil:
+421 908 789 998
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00313068
First remark:
1291
Area:
19,9 km2
Altitude:
132 m
Inhabitants:
2228
Mayor:
Ing. Miroslav Richnák
Postal address:
Nová 5, 919 25 Šúrovce
Phone:
+421 33 / 559 57 67
Fax:
+421 33 / 559 52 21
Mobile:
+421 908 789 998
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1291. Obec leží v nadmorskej výške 132 metrov a v súčasnosti má 2228 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1291. The village lies at an altitude of 132 meters and it has population of 2228 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Šúrovce
Šúrovce

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google