The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Mesto
IČO:
00313114
Prvá zmienka:
1211
Rozloha:
71,5 km2
Nadmorská výška:
146 m
Počet obyvateľov:
67605
Starosta:
Ing. Vladimír Butko
Poštová adresa:
Trhová 3, 917 71 Trnava
Telefón:
+421 33 / 323 61 01
Fax:
+421 33 / 3236 400
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
City
ID Number:
00313114
First remark:
1211
Area:
71,5 km2
Altitude:
146 m
Inhabitants:
67605
Mayor:
Ing. Vladimír Butko
Postal address:
Trhová 3, 917 71 Trnava
Phone:
+421 33 / 323 61 01
Fax:
+421 33 / 3236 400
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Mesto sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1211. Mesto leží v nadmorskej výške 146 metrov a v súčasnosti má 67605 obyvateľov.
The city is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the city was first mentioned in 1211. The city lies at an altitude of 146 meters and it has population of 67605 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Trnava
Trnava

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google