The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00313122
Prvá zmienka:
1256
Rozloha:
26,2 km2
Nadmorská výška:
236 m
Počet obyvateľov:
1330
Starosta:
Marta Genčúrová
Poštová adresa:
Trstín 95, 919 05
Telefón:
+421 33 / 558 92 62
Fax:
+421 33 / 558 92 62
Mobil:
+421 905 234 151
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00313122
First remark:
1256
Area:
26,2 km2
Altitude:
236 m
Inhabitants:
1330
Mayor:
Marta Genčúrová
Postal address:
Trstín 95, 919 05
Phone:
+421 33 / 558 92 62
Fax:
+421 33 / 558 92 62
Mobile:
+421 905 234 151
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1256. Obec leží v nadmorskej výške 236 metrov a v súčasnosti má 1330 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1256. The village lies at an altitude of 236 meters and it has population of 1330 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Trstín
Trstín

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google