The brown leather strap, at rolex replica the end and connected to replica watches the case, has a short beige suture trim that matches the retro theme of uk replica watches the watch, allowing the wearer to feel the sense of fake watches oldness that comes with it.
WWW.INFO-SLOVAKIA.EU

Hlavná stránka - Main pageO stránke - About the site Kontakt - Contact
INFO-SLOVAKIA.EU
INFORMAČNÝ PORTÁL O MESTÁCH A OBCIACH SLOVENSKA
INFORMATION PORTAL OF CITIES AND VILLAGES OF SLOVAKIA
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kraj:
Trnavský
Okres:
Trnava
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Právna forma:
Obec
IČO:
00313211
Prvá zmienka:
1243
Rozloha:
11,8 km2
Nadmorská výška:
146 m
Počet obyvateľov:
2443
Starosta:
JUDr. Ivan Ranuša
Poštová adresa:
Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
Telefón:
+421 33 / 554 10 08
Fax:
+421 33 / 554 11 42
Mobil:
E-mail:
Webstránka:
BASIC INFORMATION
Country:
Trnava
District:
Trnava
Region:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Legal form:
Village
ID Number:
00313211
First remark:
1243
Area:
11,8 km2
Altitude:
146 m
Inhabitants:
2443
Mayor:
JUDr. Ivan Ranuša
Postal address:
Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
Phone:
+421 33 / 554 10 08
Fax:
+421 33 / 554 11 42
Mobile:
E-mail:
Website:
HISTÓRIA
HISTORY
Obec sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243. Obec leží v nadmorskej výške 146 metrov a v súčasnosti má 2443 obyvateľov.
The village is situated in western Slovakia in Trnava District in the Trnava Country. In historical records the village was first mentioned in 1243. The village lies at an altitude of 146 meters and it has population of 2443 inhabitants.
DOPRAVA
TRANSPORTATION
MAPA - MAP
FOTOGALÉRIA - PHOTO GALLERY
  
SPRÁVY - NEWS
KURZY - CURRENCY RATES
POČASIE - WEATHER
Zeleneč
Zeleneč

Copyright © 2017   INFO-SLOVAKIA.EU
Všetky práva vyhradené - All rights reserved
  Google